ارسال عمده رایگان

عمده

هزینه ارسال کالای بالای ۳۰ میلیون تومان رایگان میباشد.
هزینه ارسال کالای زیر ۳۰ میلیون تومان تمامی هزینه های ارسال برعهده خریدار میباشد.