مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل آترینا

Bardia sink mixer Atrina model قیمت :۲۹۵,۰۰۰ تومان
۲۰% OFF
۲۳۶,۰۰۰ تومانسود شما از این خرید : ۵۹,۰۰۰تومان قیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل آرش

Bardia sink mixer arash model قیمت :۲۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰% OFF
۱۹۸,۴۰۰ تومانسود شما از این خرید : ۴۹,۶۰۰تومان قیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل آریسا

Bardia sink mixer Arisa model قیمت :۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل آیسان

bardia sink mixer ISAN model قیمت :۲۷۶,۰۰۰ تومان۲۲۰,۸۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل پرنیا

Bardia sink mixer dorsa model قیمت :۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۴,۰۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل درسا

Bardia sink mixer dorsa model قیمت :۶۷۰,۰۰۰ تومان۵۳۶,۰۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل رومانو

Bardia sink mixer Romano model قیمت :۸۱۰,۰۰۰ تومان۶۴۸,۰۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل شانیا

Bardia sink mixer Shania model قیمت :۸۴۰,۰۰۰ تومان۶۷۲,۰۰۰ تومانقیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول
مقایسه

شیر ظرفشویی بردیا مدل شاهین

Bardia sink mixer Shahin model قیمت :۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰% OFF
۳۵۲,۰۰۰ تومانسود شما از این خرید : ۸۸,۰۰۰تومان قیمت با تخفیف :
20 %
مشاهده محصول